Σημαντική Ανακοίνωση. Προσωρινή αλλαγή Προγράμματος Προπονήσεων.

Από την Δευτέρα 20/11 και για ένα μήνα περίπου το Πανεπιστήμιο Κυπρου θα προχωρήσει στην αλλαγή του συνθετικού γρασιδιού με καινούργιο τελευταίας γενιάς. Έχουν προχωρήσει στην ανακαίνιση των δύο φουτσαλ παραπλεύρως τα οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε με το πιο κάτω αναθεωρημενο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ταυτόχρονα έχουν διευθετηθεί αρκετά φιλικά τα οποία θα σας κοινοποιούμε. 

Πρόγραμμα προπονήσεων από Δευτέρα 20/11.

Δευτέρα 6.20 – 7.30

Τρίτη και Παρασκευή   17.20 – 18.30 οι ηλικίες 2015-16-17 και 2018-19.

18.20 – 19.30 οι ηλικίες 2011-12-13 και 2014.

Τετάρτη οι επίλεκτοι 

17.15 – 18.30 οι ηλικίες 2015-16 και 2017.

18.15 – 19.30 οι ηλικίες 2014-13 και 2012.