ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

2023/2024

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 09/12/2023

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Εθνικός Δευτεράς

ΓΗΠΕΔΟ
Κοιν. Γήπεδο Ανάγιων

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
11:00-12:20

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
10:15

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
GC School

ΓΗΠΕΔΟ
GC School

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
08:15-09:15

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
07:45

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Mavroudes

ΓΗΠΕΔΟ
Central Αγγλ.Σχολής

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
10:15-11:15

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
09:45

ΡΕΠΟ

ΡΕΠΟ

ΡΕΠΟ

ΡΕΠΟ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
GC School

ΓΗΠΕΔΟ
GC School

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
12:15-13:05

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
11:45

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
GC School

ΓΗΠΕΔΟ
GC School

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
10:15-11:05

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
09:45

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
GC School

ΓΗΠΕΔΟ
GC School

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
10:15-11:05

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
09:45

ΡΕΠΟ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
GC School

ΓΗΠΕΔΟ
GC School

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
12:15-13:05

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
11:45

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
GC School

ΓΗΠΕΔΟ
GC School

ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
11:15-12:05

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
10:45