2 KIFISSIAS ,AGLATZIA
NICOSIA
Cyprus
2114
CYPRUS
Phone: 00357-22333638

Fax: 00357-22342121 , 00357-22333340

Mobile: 00357-99488900