ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
2004 B 08.00 ΦΑΡΜΑ 08.30 - 09.45 ΦΑΡΜΑ
2008 Β 08.00 CITY ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 08.30 - 09.30 ΠΥΡΓΑ FC
2007 A 09.00 ΦΑΡΜΑ 09.40 - 10.40 ΦΑΡΜΑ
2008 Α 09.10 CITY ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 09.40 - 10.40 STRIPES FA
2006 A 10.10 ΦΑΡΜΑ 10.50 - 11.50 ΑΡΣΕΝΑΛ
2010 Β 11.30 ΑΛΙΟΝ (ΝΗΣΟΥ) 12.00 - 13.00 STRIPES FA B
2007 B 12.35 ΦΑΡΜΑ 13.15 - 14.15 ΕΛΠΙΔΑ FC
2009  12.45 CITY ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 13.15 - 14.15 DRAGAO FC
2004 A 13.30 ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 14.30 - 15.50 PROFESSIONAL