Ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ανά επαρχία των πρωταθλημάτων της ΠΟΑΠ.

Οι πρωταθλήτριες ομάδες ανά επαρχία και κατηγορία.

2001-02 PREMIER – ΛΕΥΚΩΣΙΑ   |  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

2003 PREMIER – ΛΕΥΚΩΣΙΑ  | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

2004 PREMIER – ΛΕΥΚΩΣΙΑ  |  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

2005 PREMIER – ΛΕΥΚΩΣΙΑ  |  ФАРМА

2006 PREMIER – ΛΕΥΚΩΣΙΑ | A GALACTICOS – NUEVO CAMPO

2007 PREMIER – ΛΕΥΚΩΣΙΑ | A GALACTICOS – NUEVO CAMPO

2004 PREMIER – ΛΕΜΕΣΟΣ  |  LEMASIA ΓΕΡΜ.

2005 PREMIER – ΛΕΜΕΣΟΣ | Α1 ΟΣΦΠ Λ/ΣΟΥ

2006PREMIER – ΛΕΜΕΣΟΣ  |  LEMASIA Ν.ΠΑΤΤ.

2007 PREMIER – ΛΕΜΕΣΟΣ |  ΟΣΦΠ Λ/ΣΟΥ

Για τις κατηγορίες 2008 PREMIER, 2009 PREMIER και όλες οι ηλικιακές κατηγορίεςCHAMPION δεν περιλαμβάνουν βαθμολογία.