ΟΜΑΔΑ               ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ           ΩΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 

2013 EAGLES     07.40                       08.00 - 09.00 
2012 LIONS         07.40                       08.00 - 09.00
2010-11 LIONS    07.30                       08.00 - 09.00
2010 EAGLES     07.30                       08.00 - 09.00
2009 EAGLES     07.30                       08.00 - 09.15
2014 LIONS         08.30                       09.00 - 09.45
2013 LIONS         08.30                       09.00 - 10.00
2012 EAGLES     08.30                        09.00 - 10.00
2011 EAGLES     08.30                        09.00 - 10.00